Łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie a zakupy zaopatrzeniowe

Pierwszym ogniwem łańcucha logistycznego jest zaopatrzenie. Każde przedsiębiorstwo według własnych potrzeb opierając się na zasadzie Just-in-time ustala współprace z dostawcami. Natomiast w celu minimalizacji zapasów dąży do usprawnienia tej współpracy. Obecnie za względu na niestabilność popytu najważniejsze jest, kiedy, a nie czy w ogóle może być dostarczony dany produkt. Współczesne przedsiębiorstwa bazują na tzw. koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Koncepcja ta obejmuje wszelkie fazy tworzenia oraz dostarczania cen logistycznych – od lokat pozyskania surowców, przez produkcję, do rozstrzygającego klienta w celu zaproponowania odpowiednich artykułów w odpowiednim miejscu oraz czasie, w odpowiedniej ilości tudzież jakości, przy właściwych kosztach, w wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacji. Prawdopodobne korzyści powiązane z zastosowaniem inicjatywy zarządzania kontinuum dostaw. Tworzenie działu handlu zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie rozpoczyna się z chwilą podziału obowiązków, płaszczyzny odpowiedzialności w wybranych etapach zakupu. Jeśli zakupy zaopatrzeniowe są spore, praca w wydziale, który za nie jest odpowiedzialny może zostać podzielony między kilku pracowników, a każdy z nich będzie odpowiedzialny za określony teren zaopatrzenia. Na organizację nabytków zaopatrzeniowych oraz wszelakie prace działu zaopatrzeniowego w firmach ma indukcję struktura organizacyjna w określonym przedsiębiorstwie. Jest to proces bardzo złożony i nie przebiega on w każdym przedsiębiorstwie.

error: Content is protected !!