Marketingowe strategie cenowe

Cena jest sumą pieniędzy, działań i oczekiwań nabywcy wiążących się z nabyciem produktu lub usługi, które wywierają wpływ na dokonanie bądź zrezygnowanie z zakupu. W koncepcji marketingowej cenę należy traktować, jako wartość przedmiotu (produktu lub usługi) danej transakcji rynkowej, zgodną z oczekiwaniami nabywcy i sprzedawcy, wyrażona jest najczęściej w pieniądzu. Problemem zasadniczym przy przyjęciu takiego określenia jest rozwiązanie zagadnienia sposobu określenia wartości przedmiotu, dotyczącej danej transakcji rynkowej. Najważniejszym była i jest kosztowa formuła ustalenia ceny. Polega ona na oszacowaniu wielkości kosztu jednostkowego i dodania do niego określonej marży zysku. Najważniejsze dla firmy podczas podejmowania decyzji cenowych są koszty jednostkowe, gdyż zysk jest elementem, który umożliwia nadanie cenie elastyczności np. dostosowanie cen do cen konkurencyjnych. Niemniej jednak podczas podejmowanie decyzji do poziomu ceny, należy brać pod uwagę ponoszone koszty. Powinny być one dostosowane do jej poziomu, określonego na podstawie wielu czynników, a nie odwrotnie. Z punktu widzenia marketingu, ustalenie ceny nie powinno być ostatnia fazą podczas procesu decyzyjnego, lecz pierwsza stanowiącą punkt wyjścia dla dalszych działań marketingowych. Należy najpierw ustalić cenę na dany produkt i tak sterować kosztami, aby nie tylko zmieściły się one w przyjętym poziomie cen, ale również przedsiębiorstwo uzyskało zadowalający zysk. Wobec powyższych cena jest wówczas aktywnym parametrem.

error: Content is protected !!