Public relations a kupowanie

Public relations to zespół celowo dobranych działań, zapewniających systematyczne komunikowanie się przedsiębiorstwa z otoczeniem, mającym na celu nawiązanie i utrzymanie szeroko rozumianych więzi ze społeczeństwem oraz kształtowaniem pozytywnej opinii o całokształcie działalności przedsiębiorstwa. Jest to planowanie polegające na przekazywaniu przez przedsiębiorstwo specjalnie przygotowanych informacji, w celu stworzenia w otoczeniu tego przedsiębiorstwa pożądanego wizerunku o przedsiębiorstwie. W związku z tym pozwala to na lesze zintegrowanie się z tym otoczenie oraz ułatwieniu relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Tworzenie przez przedsiębiorstwo strategii promocji, musi dokonać wyboru będących do jego dyspozycji narzędzi, tworzących PR oraz określić zakres i intensywność jego stosowania, starając się przy tym, aby ich łączone stosowanie zrealizowało zamierzone celem. Podstawowym celem działań skierowanych do otoczenia jest kształtowanie świadomości istnienia danego przedsiębiorstwa oraz jego produktów na danym rynku, przedstawienie ich dalszego rozwoju, budowanie na tym tle odpowiedniego wizerunku i pozyskiwanie aprobaty otoczenie. Istnieje również public relations skierowany do wewnątrz przedsiębiorstwa jego zadanie jest tworzenie identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem oraz budowanie postawy zadowolenia a wręcz dumy z pracy w nim i z tworzonych w nim produktów. Istota public relations polega na tym, że spełniają one cały szereg szczegółowych zadań, które muszą być rzetelnie wykonane.

error: Content is protected !!