Strategia niskich cen w przedsiębiorstwie

Aby podjąć decyzję o zastosowaniu strategii niskich cen przedsiębiorstwo musi być do tego przygotowane przez wnikliwa analizę rynku, przy czym jest to warunek konieczny do jej realizacji. Wynika to z faktu, iż można wówczas w dokładny sposób określić charakter popytu na dany produkt na rynku zbytu, zwłaszcza jego stopień cenowej elastyczność w poszczególnych segmentach rynku. Dopiero w taki sposób przygotowana analiza umożliwi praktyczne wykorzystanie korzyści płynących ze stosowania strategii penetracji rynku. Wśród tych korzyści z zastosowania przez przedsiębiorstwo strategii cen niskich możemy wyróżnić; niska cena zachęca nabywców do zakupu danych rodzajów produktów, co stwarza możliwość szybkiego wzrostu popytu na nie na rynku, na którym strategia ta jest prowadzona. Kolejno znajdziemy wypieranie konkurentów z rynku, zwłaszcza w przypadku, gdy ze względu na swój poziom kosztów nie mogą oni odpowiedzieć na decyzje danego przedsiębiorstwa również obniżanie cen wytwarzanych przez siebie produktów. Niska cena sprzedaży produktów na danym rynku nie przyciąga nowych konkurów, a także umożliwia uzyskanie korzyści wynikających z dużej skali produkcji i sprzedaży. Jednocześnie wdrożenie strategii niskich cen, opartych na niskim poziomie kosztów, niesie za sobą ryzyko zagrożenia dla danego przedsiębiorstwa. Strategia ta, choć chwytliwa nie jest zbyt stabilna, jednocześnie przy jej zastosowaniu należy dogłębnie przebadać rynek an który wchodzimy by jej wdrożenie nie było dla nas zgubnym posunięciem.

error: Content is protected !!