Strategie cenowe marketingu a promocja

Marketing jest zbiorem wielu zintegrowanych ze sobą działań, mających na celu kreowanie produktu wytwarzanego przez dane przedsiębiorstwo, oraz sposobów ich sprzedaży dla zaspokojenie potrzeb rynku. Aby sprzedać potencjalnemu klientów produkt, którego poszukuje nie wystarczy go posiadać. Konieczna jest jeszcze jego promocji w wybranym segmencie rynku, na którym przedsiębiorstwu zależy oraz stymulowanie popytu na dany produkt przedsiębiorstwa przez działalność w zakresie sprzedaży i promocji. Zatem skuteczna strategia marketingowa wymaga wprowadzenia również przemyślanego programu promocji i stałej komunikacji z rynkiem, który będzie realizował dwa powiązane ze sobą cele: informowanie potencjalnego nabywcy o istniejącym produkcie oraz nakłonienie go do jego zakupu. Program marketingowe powinien być oparty na różnych środkach promocji i komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, najważniejszymi z nich są; public relations, reklama, sprzedaż osobista oraz promocja sprzedaży. W celu osiągnięcia dopasowania popytu do podaży konieczne jest zorganizowanie komunikacji między partnerami handlowymi dla ułatwienie prowadzonej wymiany. Zadaniem producenta jest stworzenie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku i promowanie produktów przedsiębiorstwa zgodnie z przyjętymi przez przedsiębiorstwo celami strategicznymi. Promocja wobec strategii marketingowej jest koniecznym posunięciem, aby marka nie została zapomniana, a tym samy zniknęła z rynku. Dbałość o to dla wielu przedsiębiorstw jest kluczowym celem.

error: Content is protected !!